วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

การเล่นคอร์ดพิณ

คอร์ดพิณ
อาศัย หลักการจับคอร์ดเหมือนกีตาร์ คือเล่นโน้ตพร้อมกันทีเดียว 3 โน้ตขึ้นไป จะประสานเสียงออกมาเป็นคอร์ด ซึ่ง พิณตั้งสายไม่เหมือนกีตาร์ แม้ชื่อคอร์ดจะเหมือนกัน แต่การจับก็ไม่เหมือนกัน


ตัวอย่างคอร์ดพิณ กรณีตั้งพิณแบบมาตรฐาน (ลายใหญ่)
ที่มาจาก
http://www.isan.clubs.chula.ac.th/th/index.php

อ่านต่อคลิ๊กเลย